Loading...

Politica GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere:

 • Intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in contiunuare “GDPR”) incepand cu 25.05.2018;
 • Obligatia Partilor de a se conforma noilor principii legale de prelucrare a datelor cu caracter personal adoptate prin GDPR;
 • TOTAL CARE BUSINESS SRL, in desfasurarea activitatii curente, obtine date cu caracter personal de la persoanele vizate (clienti/potentiali clienti), in scopurile si mijloacele de prelucrare stabilite de comun acord;
 • Importanta confidentialitatii datelor clientilor si necesitatea implementarii unei politici ferme in ceea ce priveste prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
 • DCP („date cu caracter personal”)

Regasiti mai jos prevederile notei de informare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal

TOTAL CARE BUSINESS SRL ( „in continuare CASA FUNERARA SFANTA TREIME”) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si răspunde de acestea în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Prin acceptarea acestei NOTE DE INFORMARE privind confidențialitatea datelor cu caracter personal sunteți de acord cu colectarea și folosirea DCP, așa cum este descris în aceasta.

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm prezenta Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Declarației privind confidențialitatea datelor cu caracter personal este disponibilă în permanență pe paginile noastre de internet, precum si la oricare dintre punctele de lucru.

UNDE SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate prin masuri care sa asigure ca acestea devin neinteligibile si neaccesibile personelor care nu sunt autorizate sa le acceseze.

Datele sunt stocate pe teritoriul României. Orice transfer al acestora în afara României, dacă va fi cazul, se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul diverselor departamente CASA FUNERARA SFANTA TREIME , în funcție de necesitatea legitimă impusă de scopurile în care DCP sunt procesate de către CASA FUNERARA SFANTA TREIME .

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara CASA FUNERARA SFANTA TREIME . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de prelucrare descris mai jos.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Pentru fiecare tip de prelucrare a DCP pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea DCP este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați DCP și care sunt posibilele consecințe ale unui refuz de a ne furniza datele dumneavoastră.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

DREPTUL LA ACCES: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la DCP pe care CASA FUNERARA SFANTA TREIME le deține despre dumneavoastră. Puteți contacta CASA FUNERARA SFANTA TREIME  care vă va furniza DCP prin e-mail.

DREPTUL LA PORTABILITATE: Atunci când CASA FUNERARA SFANTA TREIME  vă prelucrează DCP prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai DCP pe care ni le-ați trimis.

DREPTUL LA RECTIFICARE: Aveți dreptul să solicitați rectificarea DCP, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa DCP incomplete. .

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice DCP prelucrate de CASA FUNERARA SFANTA TREIME , cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată încă de CASA FUNERARA SFANTA TREIME
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost încă finalizata sau a fost parțial finalizata;
 • aveți o datorie neplătită la CASA FUNERARA SFANTA TREIME, indiferent de metoda de plată
 • dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile CASA FUNERARA SFANTA TREIME în mod abuziv în ultimii patru ani
 • dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra DCP în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERES LEGITIM: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP bazate pe interesul legitim prin transmiterea unui e-mail către CASA FUNERARA SFANTA TREIME. CASA FUNERARA SFANTA TREIME nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE A VĂ OPUNE MARKETINGULUI DIRECT: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct efectuat de CASA FUNERARA SFANTA TREIME prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
 • modificând setările contului dumneavoastră de pe paginile de internet ale CASA FUNERARA SFANTA TREIME
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII: Aveți dreptul să solicitați ca CASA FUNERARA SFANTA TREIME să restricționeze procesul de prelucrare a DCP în următoarele situații:
 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, CASA FUNERARA SFANTA TREIME va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim
 • dacă afirmați că DCP sunt incorecte, CASA FUNERARA SFANTA TREIME trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii DCP
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii DCP și să solicitați restricționarea utilizării DCP
 • dacă CASA FUNERARA SFANTA TREIME nu mai are nevoie de DCP, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE: Dacă sunteți de părere că CASA FUNERARA SFANTA TREIME vă prelucrează DCP într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Acordăm o importanță deosebită protecției DCP și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa contact@casafunerarasfantatreime.ro

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt utilizate numai în scopurile menționate mai sus. Incidentele și fraudele pot fi distribuite companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a respectării legislației în scopul finalizării investigațiilor. Acești destinatari au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP pentru a preveni folosirea greșită a serviciilor noastre se bazează pe interesul nostru legitim.

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp necesară pentru a preveni sau raporta potențialele fraude și alte infracțiuni.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al CASA FUNERARA SFANTA TREIME contactând contact@casafunerarasfantatreime.ro

 

0736 742 728 Apelabil Non-Stop